Cursus: Project opzetten conform de Trechtermethodiek

Re-integratie Academie is een onderdeel van Bijstand naar Werk.

Aanleiding

Het project TOP-vrouwen en TOP-mannen van re-integratiebureau Bijstand naar Werk is geselecteerd als potentieel werkzame interventie en uitgebreid beschreven in onderzoeksrapportage Succesvol uit de Bijstand. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bekijk hier het portfolio en hier de onderzoeksrapportage. Cliënten die voor dit project zijn aangemeld ontvingen een bijstandsuitkering. Ze hadden vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Onder andere door ziekte of door de zorg voor kinderen, maar er kunnen ook andere redenen zijn waardoor mensen lang aan de zijlijn hebben gestaan. Volgens gemeenten gaat het vaak om een groep die moeilijk is te activeren. Toch gaat ongeveer 60% van de cliënten binnen 6 maanden gewoon aan het werk in dit project. Hoe kan dat?

Doel

Een groep activeren richting werk vraagt om een gestructureerde aanpak. In het project TOP-vrouwen en TOP-mannen wordt de Trechtermethodiek gebruikt. In deze cursus krijgen deelnemers uitleg en handvatten om zelf een project vorm te geven conform de Trechtermethodiek. Het gaat hierbij om het aanleren van een methodiek waarin de cliënt centraal staat en waarin wordt gewerkt aan een effectieve en duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. Er is ook aandacht voor de professionaliteit van de deelnemers.

Opzet

We doorlopen tijdens de cursus alle stappen van de Trechtermethodiek. De Trechtermethodiek geeft een helder kader waarbinnen wordt gewerkt en geeft duidelijk aan wat er in een re-integratietraject per fase moet gebeuren. Ook de taken en rollen van de cliënt en de trajectbegeleider worden duidelijk onderscheiden. De cursus is praktisch opgezet, er wordt vooral veel gedaan. Dat moet in de spreekkamer of in een project namelijk ook gebeuren. De cursus bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van een halve dag. Bekijk hier de onderdelen van de Trechtermethodiek

Dag 1:

 • Uitleg project TOP-vrouwen en (-mannen)
 • Drie succesfactoren:
   – Professionaliteit
   – Trechtermethodiek
   – Persoonlijke inbreng consulent
 • Eigen project vormgeven conform de Trechtermethodiek
   – Inzicht en kennis hebben van de acties en stappen in een re-integratietraject
   – Structuur aanbrengen in een project

Dag 2:

 • Professionaliteit
 • Trechtermethodiek (actie 1 en actie 2)
   – Cliënt beter leren kennen
   – Beter inschatten wat een cliënt nodig heeft
   – Cliënt helpen om zich beter te presenteren aan de buitenwereld
 • Eigen project verder vormgeven
   – Welke formats, tools, opdrachten zijn uit eigen organisatie beschikbaar, en kunnen die ingezet worden voor dit project?

Dag 3:

 • Motivatie en type cliënten
 • Trechtermethodiek (actie 3 en actie 4)
   – Focus op mogelijkheden
   – Kennis hebben van de arbeidsmarkt

Dag 4:

 • Communicatie
 • Communicatie met je cliënt
 • Omgaan met taalachterstand
 • Helpen met schrijven van brieven
 • Duidelijk rapporteren

Dag 5:

 • Trechtermethodiek (actie 5, 6 en 7)
   – Gesprek voorbereiden
   – Contact met werkgever
 • Invulling van eigen project en nabespreking

Duur:

Vijf bijeenkomsten van 13.30 tot 17.00 uur.

Datum:

3, 10 en 24 september en 1 en 8 oktober 2020

Investering:

Cursusgeld € 1875,- inclusief studiemateriaal en locatie. Kosten zijn exclusief BTW.

Locatie:

‘s-Hertogenbosch

 

AANMELDEN TRAINING

RE-INTEGRATIE ACADEMIE
UW STANDAARD VOOR PROFESSIONALITEIT

Stel uw vraag!